Enterprise

Tendium and Byggfakta collaborate to simplify public procurement for the construction industry

Byggfakta och Tendium förenklar för byggbranschen

Omkring 30% av alla upphandlingar rör bygg- och anläggningsarbeten, och många inom byggbranschen är involverade i offentliga projekt. Därför är vi på Tendium glada att presentera ett nytt samarbete med Byggfakta där vi tillsammans gör offentlig upphandling enklare för leverantörer inom byggsektorn.

Sparar tid för byggföretag

Att delta i en offentlig upphandling kan vara tidskrävande och innebära stora arbetsinsatser för många företag. Genom vårt nya samarbete med Byggfakta blir det nu enklare för byggföretag att hitta och vinna affärer på den offentliga marknaden. 

Hur då? Jo, Byggfakta är Sveriges ledande leverantör av information om offentliga och privata bygg- och anläggningsprojekt. Vi på Tendium har en unik plattform byggd på AI och smarta arbetsflöden, som skapar ett helt nytt sätt att arbeta med anbud. Tillsammans ger vi byggföretag allt de behöver för att göra framgångsrika offentliga affärer. 

”Med Tendiums plattform och vår erfarenhet från byggbranschen får våra kunder en unik lösning för att säkerställa att man inte missar en viktig upphandling och kan även göra en snabb och enkel bedömning av varje upphandling. Vi vet av egen erfarenhet och våra kunder hur svårt och tidskrävande det är idag”, säger Peter Björk, affärsområdesansvarig för Byggfakta Tender.

Offentliga marknaden viktig i lågkonjunktur

Den nya tjänsten kommer särskilt lägligt för byggföretag som kan att påverkas av en eventuell lågkonjunktur. 

“Vi vet att när privata marknaden svalnar så hettar det till på den offentliga marknaden. Vi tror jättemycket på samarbetet med Byggfakta och att det hjälper företag inom byggbranschen att spara tid och vinna fler upphandlingar”, säger Ronny Ågren, försäljningschef på Tendium. 

Offentlig upphandling är en marknad som ligger efter i digitalisering och innovation, och vi är jätteglada över att fortsätta transformera marknaden tillsammans med Byggfakta.

 

Läs mer om samarbetet i vårt pressmeddelande.

Läs mer om den nya tjänsten hos Byggfakta Tender.

Alex Mayburov

Subscribe to our newsletter

Get helpful advice and news about tendering, as well as great offers from Tendium.

You can unsubscribe whenever you want. For more information, check out our privacy policy.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn

Read on...

Qualification

How can procurement be adapted to the new reality? How and when can procured contracts be renegotiated? Which contractual terms are important to keep track of? Tendium provides concrete tips on risk minimization based on the global situation.

Alex Mayburov

on December 8, 2022
Stay updated!

Subscribe to our newsletter

Receive offers, smart tips, and news about public procurement 

You can unsubscribe at any time. For more information, please see our privacy policy.