Utbildning

Hur börjar jag sälja till offentlig sektor? – Din kompletta guide

Börja sälja till offentlig sektor

Om du aldrig förut deltagit i offentlig upphandling väntar många nya och spännande erfarenheter och affärsmöjligheter. Är du nyfiken på att ta steget? Tendiums försäljningschef Ronny Ågren guidar dig genom hela uppstartsprocessen. Fyll din verktygslåda med nyttig upphandlingskunskap och gör dig redo att ta dig an den offentliga marknaden!

 

Psst! Du vet väl at du kan ladda ned guiden som e-bok? Du hittar den helt gratis här!

 

Börja sälja till offentlig sektor e-bok

Ska jag bli leverantör till offentlig sektor?

Offentlig upphandling är en fantastisk möjlighet för företag att ingå långsiktiga och trygga affärer. Kontrakten sträcker sig ofta över flera år, organisationer inom offentlig sektor är ofta stabila kunder och den offentliga marknaden är inte lika sårbar för lågkonjunktur som den privata sektorn. I osäkra tider är det en säker inkomstkälla, vilket utgör en särskild trygghet för småföretagare.

 

Det bör också nämnas att det varje år annonseras närmare 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Dessa uppgår till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Det finns alltså gott om affärsmöjligheter att ta del av, oavsett vilken bransch din organisation är verksam inom.

 

I Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets statistik kan man se att några av de vanligaste branscherna det upphandlas inom är:

 

 • Anläggningsarbete
 • Arkitekt-, bygg-, ingenjörs-, och besiktningstjänster
 • Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
 • Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
 • Reparation och underhåll
 • Transportutrustning och transporthjälpmedel
 • Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
 • IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
 • Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (inom elutrustning)
 • Installation (utom programvara)

 

Upphandlingar publiceras dock inom väldigt många olika områden. Tänk dig allt som upphandlare – exempelvis kommuner, landsting och myndigheter – behöver köpa in för att samhället ska fungera och medborgarna ska kunna ta del av allt som offentlig sektor tillhandahåller. Det kan röra sig om allt från kaffebröd och presentkort till stora IT-system och byggnadsprojekt. Allt detta köps in genom upphandlingar i olika former och enligt olika upphandlingslagar.

 

Vifta alltså inte bort den stora möjlighet som offentlig sektor faktiskt utgör. Offentlig upphandling behöver inte vara svårt och krångligt. Det finns bra hjälp till hands för att lära sig mer om upphandlingens alla former och regler (längre ned i denna guide listar vi ännu fler källor där du kan söka information och fördjupa dina upphandlingskunskaper!). Det finns också moderna, digitala och smarta verktyg som gör arbetet med upphandlingar både enklare och roligare. Offentlig marknad är för alla!

 

Offentlig sektor

 

Hur hittar jag upphandlingar?

En viktig del för att börja sälja till offentlig sektor är såklart att ha tillgång till ett effektivt sätt att hitta upphandlingar som är intressanta för din organisation att delta i. Det finns olika sätt för att göra det. Det vanligaste och lämpligaste sättet för att säkerställa att man inte missar några affärsmöjligheter är att använda sig av en upphandlingsbevakning som passar ens egna behov.

 

Var annonseras upphandlingar?

Det är lagstadgat att upphandlande organisationer måste annonsera sina upphandlingar, så länge det inte rör sig om ett tillfälle då direktupphandling är tillåten. Vid direktupphandling understiger upphandlingens värde, som nämnts, direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor. Då behöver upphandlingen inte annonseras, även om det inte är ovanligt att upphandlande myndigheter publicerar sina upphandlingar under direktupphandlingsgränsen ändå. Läs mer om direktupphandling och annonseringsregler i avsnittet Varför ska jag föra dialog med upphandlare? längre ned i detta inlägg!

 

Alla upphandlingar som omfattas av annonseringskravet publiceras i en annonsdatabas som finns registrerad hos Konkurrensverket. Det finns flera olika annonsdatabaser. Upphandlingar som uppskattas till större värden (som överstiger EU:s tröskelvärde) annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

 

Det går också ofta att hitta annonser på upphandlande organisationers webbplatser.

 

Varför behöver jag en upphandlingsbevakning?

För att underlätta och effektivisera sitt sökande efter relevanta upphandlingar rekommenderar vi att man använder en upphandlingsbevakning. Med en bevakningstjänst kan man anpassa bevakningsprofiler utifrån bransch, geografiskt område, upphandlande organisationer eller andra sökkriterier. Man får då en notifikation när en upphandling som passar ens verksamhet publicerats.

 

Du bör välja en bevakningstjänst som passar dina behov och det du vill få ut av ditt anbudsarbete. Några saker att tänka på vid val av upphandlingsbevakning är:

 

 • Omfattning på databasen. Det är viktigt att du säkerställer att du väljer en upphandlingsbevakning som samlar in alla upphandlingar, så att du inte missar några affärsmöjligheter.
 • Behov. Välj en bevakning som passar just dina behov. Hur mycket kommer du att använda den? Hur många bevakningsprofiler behöver du? Hur länge vill du binda upp dig på ett abonnemang?
 • Hjälp & support. Bra support är centralt för att du ska få det mesta av din bevakning. Välj en tjänst där du kan få en ordentlig introduktion, hjälp att utforma passande bevakningsprofiler och support när något krånglar.
 • Sökverktyg. Alla bevakningstjänster innehåller inte samma sökverktyg. Faktum är att nästan alla endast erbjuder verktyg som söker på upphandlingens titel och annonstext. Det gör att det är lätt att missa upphandlingar som omnämner relevanta sökord i själva upphandlingsdokumenten. Idag finns verktyg för att söka i upphandlingsdokumenten. Säkerställ att det är något som finns tillgängligt i den bevakningstjänst du väljer.
 • Användarvänlighet. Välj en upphandlingsbevakning som är lätt att använda. En upphandlingsbevakning är till för att effektivisera och göra ditt arbete med upphandlingar enklare. Det är därför viktigt att välja en bevakningstjänst som är lätt att navigera och manövrera och som går snabbt att förstå och lära sig – för alla.
 • Expertis. Kan de som tillhandahåller bevakningstjänsten den offentliga marknaden? Detta är nämligen viktigt för att du ska få den hjälp du behöver. För att erbjuda god support och en genomtänkt upphandlingsbevakning krävs kunskap om den offentliga marknadens förutsättningar samt erfarenhet av offentlig upphandling.

 

Fördelar med Tendiums upphandlingsbevakning

 • Omfattning på databasen. Tendium samlar in alla upphandlingar som publiceras i Sverige. Vi genomför stickprov och granskar data manuellt för att säkerställa att all info är korrekt och tillgänglig. Vi gör också datan mer sökbar och upphandlingarna enklare att hitta genom att standardisera vissa söktermer som till exempel organisationsnamn och organisationsnummer. Du hittar alltså det du söker oavsett i vilken form exempelvis ett organisationsnummer har skrivits ut i upphandlingen eller i din sökning.
 • Behov. Bara du kan veta exakt vad som passar dig bäst, men vi vägleder dig gärna. Tendium har flera olika tjänster, verktyg och bevakningspaket för att du ska hitta en nivå som passar just dina behov och en form där du får ut det mesta av din bevakning, oavsett hur många användare eller bevakningsprofiler som krävs. Vi har också månadsvisa abonnemang. Du behöver alltså inte binda upp dig ett helt år för att ta chansen att prova att utforska möjligheterna på den offentliga marknaden.
 • Hjälp & support. Vi på Tendium är alltid noggranna med uppstarten. Vi går tillsammans igenom plattformen och hjälper dig att sätta upp genomtänkta sökkriterier och bevakningsprofiler, så att du kan komma igång snabbt med din bevakning. Vi erbjuder utrymme för eget ägarskap vad det gäller att ändra och anpassa sina profiler, men finns alltid nära till hands för att hjälpa till.
 • Sökverktyg. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår plattform med nya, innovativa och hjälpsamma verktyg. Hos oss hittar du flera olika sökverktyg för olika syften och användningsområden. Ett av dem är Sökordsbevakning i dokument, som möjliggör att söka och bevaka termer tvärs igenom upphandlingsdokument för alla upphandlingar som publiceras.
 • Användarvänlighet. Vi på Tendium värnar om en nära kontakt med kunder och marknad för att förstå och möta de behov som finns. Det gäller för såväl upphandlingsbevakningen som verktyg för andra delar av anbudsprocessen. Genom åtskilliga dialoger med användare har vi anpassat vår plattform efter faktiska erfarenheter av anbudsarbete och offentlig upphandling. En bra tjänst kan förstås av alla.
 • Expertis. I teamet som arbetar på Tendium finns både lång erfarenhet av offentlig upphandling och ingående kunskap om den offentliga marknaden, digitalisering, datainsamlig och verktyg för att lyckas med offentlig upphandling. Vi har också nära samarbeten med många branschkunniga profiler. På vår blogg hittar du hjälpsamma artiklar om allt från upphandlingens grunder till experters tips och kommentarer.

 

Hitta upphandlingar

 

Hur hittar jag min marknad?

Om du aldrig varit verksam inom offentlig upphandling tidigare finns några bra sätt att ringa in ditt område på marknaden och vad du vill erbjuda offentlig sektor. Det ger dig riktning när det sedan är dags att delta i offentliga upphandlingar.

 

Vilka av våra varor eller tjänster är upphandlingsbara?

Ett av de första stegen i att påbörja försäljning mot offentlig sektor är att ringa in vad din organisation har att erbjuda. Vilka av era varor eller tjänster är upphandlingsbara och för vilka delar av offentlig sektor?

 

Det är också viktigt att tänka igenom huruvida ni har tid, resurser och kapacitet att genomföra affärer med offentlig sektor. Utifrån det kan du orientera dig i vilka upphandlingar som är intressanta och börja se över vem eller vilka som upphandlar de produkter ditt företag vill erbjuda.

 

Hur vet jag vad offentlig sektor vill ha? – Dialog med upphandlande myndigheter

Många företag som deltar i offentlig upphandlingar är reaktiva i sin försäljningsstrategi mot offentlig sektor. Det innebär att man helt enkelt väntar in att upphandlingar publiceras och sedan deltar i dessa, utan att göra något förberedande arbete.

 

Leverantörer till offentlig sektor kan skapa bättre förutsättningar för sin försäljning och öka sina chanser att vinna offentliga affärer genom att arbeta proaktivt och bereda väg för ett effektivt, strategiskt och välplanerat anbudsarbete.

 

En av de viktigaste proaktiva medlen att ta till för att göra sitt anbudsarbete bättre är att upprätta dialog med upphandlande myndigheter. Man behöver inte vara rädd för att prata. Allra oftast vill de som arbetar med att utforma upphandlingar ha feedback. Det gör att de bättre kan förstå marknaden och vad den har att erbjuda, samt hur upphandlingsdokument och kravställning kan utformas på ett bra och relevant sätt.

 

När du identifierat såväl upphandlingsbara tjänster inom din egen verksamhet som upphandlingar och upphandlande myndigheter av intresse, är alltså nästa steg att upprätta kontakt med upphandlarna.

 

Vid sådan kontakt kan man enligt Upphandlingsmyndigheten få information om bland annat:

 

 • När eventuella nuvarande kontrakt inom ditt verksamhetsområde löper ut
 • När nästa upphandlingsprocess ska inledas
 • Vem som i dagsläget har kontakt med den upphandlande organisationen och vilka krav som ställts på leverantören och på den levererade varan, tjänsten eller byggentreprenaden
 • Vilken prisnivå som gäller för det nuvarande kontraktet

 

Informationen går också i många fall att hitta på de upphandlande organisationernas hemsidor. Eftersom offentlighetsprincipen gäller för statliga myndigheter, kommuner och regioner måste informationen göras tillgänglig för offentligheten.

 

Hur för jag dialog med offentlig sektor?

Eftersom de upphandlande myndigheterna oftast är intresserad av att förstå marknaden de ämnar upphandla från är det inte ovanligt att de till exempel bjuder in till informationsträffar. De presenterar då sina planerade upphandlingar och ger möjlighet till leverantörer att ställa frågor.

 

Det finns dock olika former för hur informations- och kontakttillfällen kan se ut. Dialog kan till exempel ske genom:

 

 • Fysiska informationsmöten. En upphandlande organisation kan bjuda in potentiella leverantörer till informationsträffar. Där presenteras som nämnts planerade upphandlingar. Sådana möten kan vara stora med många deltagare eller mindre med endast några få aktörer närvarande. Formen kan variera. Ibland hålls traditionella möten, ibland anordnas webbinarier eller workshops. Alla sådana som publiceras offentlig hämtas in och kan ses i Tendiums plattform.

 

 • Enskilda dialogmöten. Vid ett enskilt dialogmöte träffar den upphandlande organisationen en leverantör åt gången. Detta sker inför en kommande upphandling. Syftet med ett sådant möte är att bättre förstå förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för den vara eller tjänst som ska upphandlas, så att man kan utforma en träffsäker upphandling.

 

 • Request for information (RFI). Upphandlande organisationer kan inför en upphandling skicka ut en RFI. Det är inte ovanligt. Det innebär att man skickar ut frågor till leverantörer och branschorganisationer skriftligen. Leverantörer kan genom att svara på en RFI framföra relevanta synpunkter för upphandlingen. Det är också en möjlighet att visa på ditt företags erfarenhet och förmåga att komma med nya, innovativa lösningar. Frågorna i en RFI ska vara kopplade till den information den upphandlande organisationen behöver för den kommande upphandlingen. Tendium hämtar in samtliga RFI:er som publiceras offentligt.

 

 • Externa remisser. En extern remiss innebär att en upphandlande organisation skickar hela eller delar av upphandlingsdokumenten till leverantörer och branschorganisationer innan en upphandling publiceras. Det ger dig som leverantör möjlighet att ge feedback på affärens upplägg samt upphandlingsdokumentens utformning i relation till krav och villkor. Tendium hämtar även in externa remisser och tillgängliggör dessa i plattformen.

 

Du kan själva ta intiativ till dialog med upphandlande organisationer. Ring och boka ett möte för att få chansen att presentera dina erbjudanden och förslag på lösningar. Upphandlande organisationer får dock enligt lag inte gynna någon specifik leverantör framför andra. Detta är viktigt att respektera, men innebär inte att du ska avstå från att ta kontakt.

 

Dialog med upphandlare

 

Varför ska jag föra dialog med upphandlare?

Det finns flera fördelar med att föra dialog med en upphandlare. Som nämnts får du ett tillfälle att presentera vad du erbjuder. Du får också chansen att visa att du är driven, kan marknaden och tar initiativ till nya, innovativa och bättre lösningar.

 

Vid en potentiell direktupphandling, det vill säga när en upphandlings värde understiger direktupphandlingsgränsen (för närvarande från 700 000 kronor), är det också en stor fördel om den upphandlande myndigheten du är intresserad av att göra affärer med har kännedom om dig, din verksamhet och de produkter du erbjuder.

 

Vid direktupphandlingar gäller nämligen andra regler för annonsering än för upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Det finns både en lag och en förordning om upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har dessutom tagit fram föreskrifter och vägledningar på området. Konkurrensverket är ansvarig för att registrera och bevilja annonsdatabaser, där upphandlingar publiceras.

 

Det finns vissa krav på annonsdatabaser. Bland annat ska det vara möjligt att identifiera upphandlingar enligt den lag som aktualiseras och de ska även tillhandahållas helt utan kostnad för privatpersoner. Det finns också ett krav på att databasen ska vara digital. Att annonsering av upphandlingar behöver eller kan ske framgår av Lagen om offentlig upphandling (LOU). För vissa upphandlingar är annonsering obligatoriskt – vilket då ska ske i en registrerad annonsdatabas – men för andra upphandlingar, såsom direktupphandlingar, är annonsering frivilligt.

 

För att ha chansen att delta i direktupphandlingar som inte publiceras är det en stor fördel om ditt företag har visat vad ni erbjuder, gjort ett gott intryck och upprättat en relation med den upphandlande myndigheten. Ta initiativ till ett dialogmöte och visa på er goda branschkunskap och vilja att hitta fungerande lösningar.

 

Dialog öppnar upp för goda relationer och i förlängningen affärsmöjligheter. Var också noga med att underhålla sådana relationer. Träffa intressanta upphandlande organisationer löpande och i synnerhet inför utgående kontrakt och planerade upphandlingar.

 

5 tips för att föra dialog med upphandlande organisationer

 • Ta initiativ till dialog! På så vis kan du lära känna marknaden och vilka behov den upphandlande organisationen har. Sitt inte och vänta på att en upphandlande organisation tar kontakt med dig. Visa i stället på initiativ och viljan att skapa goda affärer och lösningar. Dialog öppnar för goda relationer och i förlängningen affärsmöjligheter. Om inga informationsträffar är inplanerade inför en kommande upphandling kan du som leverantör själv framföra önskemål att den upphandlande organisationen ska bjuda in till en sådan träff.
 • Sälj, sälj, sälj! Använd dialogtillfällen för att marknadsföra din vara, tjänst eller byggentreprenad. Många glömmer bort att offentlig upphandling faktiskt också handlar om traditionellt sälj.
 • Var ute i rätt tid, varken för tidigt eller för sent. När en upphandling ligger långt fram i tiden och den upphandlande organisationen ännu inte börjat planera för den kan det vara för tidigt. När den upphandlande organisationen redan genomfört en behovsanalys och fastställt kraven på upphandlingsföremålet kan det däremot vara för sent. Håll koll på utgående kontrakt så att du vet när det är dags för kontakt!
 • Dialog är tillåtet! Den upphandlande organisationen beslutar om formerna för dialog. De får inte gynna någon leverantör framför en annan. Respektera detta, men var inte rädd för att ta initiativ till dialog. 
 • Underhåll dina relationer med offentlig sektor. Detta gäller såväl innan upphandlingar och innan ditt företag upprättat kontrakt med en upphandlande organisation såväl som under ett avtals löptid. En kontinuerlig dialog är lärorik och hjälpsam för båda parter.

 

Genomför en marknadsanalys

En marknadsanalys är viktig att genomföra för att bättre förstå förutsättningar och möjligheter inom din bransch. På så vis kan du lägga upp en strategi för din försäljning till offentlig sektor. Du lär känna dina konkurrenter såväl som önskvärda offentliga kunder.

 

Information som en marknadsanalys kan ge dig är bland annat:

 

 • Hur stora inköpen är inom en viss bransch
 • Vilka upphandlande organisationer som köper och i vilka volymer
 • Vilka leverantörer det upphandlas av
 • Under vilka perioder under året det upphandlas (mer eller mindre)
 • Marknadsfördelning mellan dig och dina konkurrenter
 • Vad – exakt – dina konkurrenter levererar
 • Vilka konkurrenter som är aktiva hos olika myndigheter och inom vilka geografiska områden
 • Hur många upphandlingar (som är aktuella för dig) som genomförs per år
 • Vilka avtal som finns idag
 • När nästa ramavtalsupphandling sker inom en särskild bransch
 • Hur prissättning och intäkter inom din bransch ser ut
 • Vilka tilldelningskriterier som används i upphandlingarna
 • Vad som krävs av dig som leverantör i form av tid och resurser

 

Lär dig av tidigare upphandlingar

Ett sätt att få koll på sin marknad och hur tidigare affärer sett ut är att begära ut dokument från tidigare upphandlingar. Upphandlingsdokument är offentliga handlingar och kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Genom att granska tidigare dokument kan du till exempel se hur de som vunnit tidigare upphandlingar utformat sina anbud. Det ger dig en bättre inblick i bland annat prissättning och hur du på ett tydligt sätt kan förklara hur din organisation uppfyller kraven som ställts.

 

Att begära ut dokument ger dig en bättre uppfattning om vad den upphandlande organisation du är intresserad av brukar upphandla, samt hur deras upphandlingsdokument brukar se ut. Det kan ge dig en fördel inför kommande upphandlingar och arbetet med dina egna anbud.

 

Med Tendiums plattform är det enkelt att få koll på vad som efterfrågas. Med vår bevakningstjänst kan du, förutom att bevaka alla aktuella upphandlingar som publiceras, även ta del av vår dokumentdatabas. I den kan du få tillgång till tidigare upphandlingar och tilldelningsbeslut. På så vis kan du förstå hur marknaden sett ut historiskt.

 

Att läsa tidigare anbud ger dig också en bättre förståelse för hur anbud generellt är upplagda. Vill du lära dig mer om just anbudsprocessen och att skriva anbud? Kolla in våra inlägg Komplett guide: 14 steg för hur du lämnar anbud och Hur skriver man anbud? – Ta del av 40 års erfarenhet på vår blogg!

 

Psst! Visste du att du också kan ladda ner Komlett guide: 14 steg för hur du lämnar anbud som e-bok i PDF-format? Perfekt att ha nära till hands när det är dags att ta sig an ett nytt anbud!

 

 

Ladda ned Tendiums och Tenders anbudsguide

 

Koll på konkurrenter med leverantörsreskontra

Att ta hjälp av den data som finns tillgänglig om den offentliga marknaden är klokt för att kunna ta strategiska beslut i det egna anbudsarbetet. Genom att begära ut leverantörsreskontra, det vill säga betalningar mellan offentlig sektor och levererande företag, kan du skapa dig en överblick över hur situationen ser ut för dina konkurrenter och de upphandlande organisationer du är intresserad av att göra affärer med.

 

Tendium sammanställer data och analyser av konkurrenter och marknad. I en sådan analys kan du till exempel få information om:

 

 • Vilka företag inom din bransch som säljer till offentlig sektor och för hur mycket
 • Vilka offentliga kunder dina konkurrenter har, samt vilka som är de största kunderna
 • Utbetalningar som gjorts mellan en leverantör och en offentlig köpare

 

Kolla in vår konkurrentanalys här!

 

Tendiums konkurrentanalys

 

Vill du veta mer om hur du kan jobba datadrivet för att effektivisera ditt anbudsarbete och skapa bättre förutsättningar för lyckade affärer med offentlig sektor? Läs inlägget Vad tjänar jag på datadrivet anbudsarbete? på vår blogg! Där diskuterar jag och upphandlings- och affärsjuristen Johan Svedberg hur du kan ta hjälp av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens för att spara tid och lägga fokus på rätt affärer direkt.

 

Hur vill du sälja till offentlig sektor?

Utifrån din analys av marknaden kan du sätta rimliga och träffsäkra mål för din försäljning mot offentlig sektor. Var vill du landa i ditt anbudsarbete? Hur många upphandlingar vill du delta i varje år eller månad? Hur ser relationen mellan resurser inom företaget och möjligheter på marknaden ut?

 

Det är inte ovanligt att leverantörer missar att sätta mål för sin försäljning till offentlig sektor. Faktum är dock att en målsättning är viktig av många orsaker. Man behöver veta vad man strävar efter så att man kan sätta upp en rimlig plan för sitt arbete. Det förser anbudsarbetet med riktning och engagemang.

 

Genom att sätta tydliga mål säkerställer du också att alla inom företaget har samma uppfattning om vad det är man vill uppnå. Det gör arbetet med offentlig upphandling mer sammanhållet och målinriktat. Alla involverade medarbetare har ett gemensamt mål att sikta mot.

 

Att ha en tydlig plan gör det också enklare att utvärdera hur det går i försäljningen och arbetet med anbud, vilket möjliggör välavvägda beslut angående vilka resurser och vilken tid man ska lägga på offentlig upphandling inom företaget, samt vad man behöver göra för att utvecklas och lyckas bättre.

 

För att kunna sätta rimliga mål är det viktigt att tänka på hur man vill sälja till offentlig sektor. Det finns nämligen en massa olika former och tillvägagångssätt. Olika strategier passar olika verksamheter och branscher. Hitta det som fungerar för just dig och ditt företag!

 

Nedan redogör vi för några olika sätt att engagera sig i offentlig upphandling. Om du är alldeles ny i din försäljning till offentlig sektor kan det dock vara klokt att börja lite mindre för att sedan skala upp allt eftersom rutiner, erfarenhet och försäljning faller på plats.

 

 

Sälja till offentlig sektor

 

Jag vill få koll på offentliga affärer och börja sälja i mindre skala

Ett gott råd är att börja enkelt. Det är viktigt att ge sin organisation tid att hitta formerna för sin försäljning till offentlig sektor. Att ösa på för mycket direkt kan leda till jobbiga situationer som för stor arbetsbelastning, för lite tid till att anbud och leverans eller tecknande av mindre genomtänkta kontrakt.

 

Börja smått och lägg fokus på en affär du vet att du klarar av, från början till slut. Det innebär att du är säker på att du har kompetens, tid och resurser att färdigställa ett anbud, samt för att fullfölja en potentiell affär.

 

Upphandlande organisationer värdesätter trygga affärer. Visa att du har vad som krävs för att uppfylla kraven och leva upp till det som efterfrågas. På så vis bygger du också tillit och stärker relationen till den upphandlande myndigheten.

 

Det är viktigt att, vid både dialog och i själva anbuden du lämnar, inte endast svara på kraven i upphandlingsdokumenten, utan att också vara säljande och indikera att du förstår vilka förutsättningar och utmaningar den upphandlande organisationen hanterar och står inför. Du kan således visa upphandlaren att du och ditt företag är ett tryggt val vid beslut om leverantör för en upphandling.

 

Börja med några nyckelkunder. Det kan vara lättare att vinna ett mindre kontrakt, särskilt om du inte är en stor och sedan tidigare känd aktör på marknaden. Väg fördelar, nackdelar, möjligheter och potentiella problem mot varandra och skapa på vis en prioriteringsordning när du söker efter affärsmöjligheter.

 

För att utvärdera affärer kan du använda dig av vår Go/No-go-matris. Det är ett formulär du och din organisation kan använda och anpassa för att ta beslut om vilka offentliga upphandlingar ni ska delta i. Den är helt gratis och finns att ladda ned här!

 

Formulär för att ta beslut om att delta i offentlig upphandling
Ladda ned vårt formulär för beslut om att delta i offentlig upphandling, helt gratis!

 

En upphandlingsbevakning är också grundläggande i ett lyckat och effektivt anbudsarbete, oavsett om du vill delta i upphandlingar i stor eller liten skala. Med Tendiums upphandlingsbevakning kan du anpassa bevakningsprofiler enligt dina specifika behov och sökkriterier. Kolla in vår upphandlingsbevakning och kom igång direkt! Just nu kan du prova vår bevakning helt gratis i sju dagar.

 

När du skapat en bra rutin för att hantera anbud, offentliga affärer och leverans både internt och externt finns goda möjligheter att skala upp.

 

Jag vill satsa på offentlig sektor

Om du har ett företag som vill skala upp arbetet med upphandlingar eller satsa helt och fullt på offentlig sektor direkt från start är det viktigt att få en välsmord säljorganisation på plats. Nedan listar jag vad som krävs samt användbara tips för att accelerera och expandera sin försäljning till offentlig sektor.

 

 • Lyft på luren. Prata med de upphandlande myndigheter du vill expandera till. Vad har de upphandlat? Hur ser deras plan framåt ut?
 • Genomför en marknadsanalys (som nämnts tidigare i detta inlägg). Om du vill satsa på offentlig sektor och öka din försäljning krävs stenkoll på upphandlingar, avtal, pris etcetera. Skala upp i enlighet med de möjligheter som finns för ditt företag.
 • Bygg en enad organisation som jobbar tillsammans med försäljningen till offentlig sektor. För att expandera krävs en sammanhållen organisation där alla är med på tåget och där avdelningen som säljer till offentlig sektor är väl integrerad med resten av säljverksamheten och resten av företaget i helhet. En helhjärtad försäljning till offentlig sektor kräver mer än en halvhjärtad ansats.
 • Avsätt dedikerade säljare som jobbar mot offentlig sektor. För en lyckad och långsiktig försäljning behöver det finnas människor på plats som tycker att det är roligt med upphandling, som vill utvecklas och lära sig mer om marknaden.
 • Utforma ett arbetssätt som fungerar väl mot offentlig sektor. För att kunna expandera i din verksamhet mot offentlig sektor krävs en struktur där arbetet är anpassat för försäljning mot offentlig sektor. Det kan till exempel röra sig om hur ni arbetar som team eller hur olika arbetsflöden ser ut.
 • Lägg tid på att lära dig och förstå dig på offentlig sektor. Det gäller för alla som är involverade i upphandlingarna. Läs tidningar, ta del av rättsfall, utbilda och diskutera. Ju bättre förståelse, desto bättre beslut kan du och din organisation ta i arbetet med upphandlingar.
 • Avsätt en budget för er verksamhet riktad mot den offentliga marknaden, till exempel för marknadsaktiviteter, personal och resursallokering samt systemstöd.
 • Sätt mål. I en större anbudsorganisation är tydliga och långsiktiga mål viktiga. Om många arbetar med offentlig upphandling behövs ett tydligt mål att sträva efter, samt utvärderingsprocesser som garanterar insikt i huruvida organisationen uppfyller målen eller inte. Var noga med att sätta rimliga och konkreta mål, så att ni har möjlighet att nå dem.
 • Lär känna olika aktörer. Kommuner, regioner och myndigheter agerar olika. För att skala upp försäljningen till offentlig sektor är ett centralt steg att lära känna de olika aktörerna och vad som skiljer dem åt så pass ingående att ni kan avgöra vilka verksamheter som passar er bäst. På så vis kan ni göra en prioriteringsordning, fokusera på ett segment i taget och expandera på ett strukturerat och genomtänkt sätt.
 • Anpassa det du säljer till offentlig sektor så att det rimmar med deras faktiska behov. Tänk igenom hur du ska presentera företagets varor och tjänster, hur ni ska formulera er i anbud och vad ni ska betona för att det ni erbjuder ska passa så bra som möjligt ihop med köparens behov.
 • Bestäm en sälj- och marknadsstrategi. För att kunna satsa på sin försäljning till offentlig sektor behöver strategier för hur man ska ta sig an marknaden och hur försäljningen ska ske vara väl etablerade. Om du och ditt företag önskar expandera er försäljning till offentlig bör sälj- och marknadsstrategier skapas, utvärderas och anpassas till de mål ni som organisation sätter för försäljningen.
 • Anpassa rekrytering efter marknad. Att skala upp kan ibland innebära att företaget behöver fler resurser till hands. Var dock noga med att analysera marknaden och planera för en försäljningsstrategi innan du tar detta steg. På så vis vet du vilket behov som finns inom ditt företag. Om ni deltar i få upphandlingar finns det kanske inte utrymme för att anställa fler medarbetare.
 • Bid-teamet gör mer än att lämna anbud. Förutom den viktiga uppgiften att skriva och lämna in anbud behöver de som arbetar med Bid även genomföra marknadsanalyser, förstå den offentliga marknaden och hur man ska profilera sig, samt ha kompetens att förstå fördelar och brister med de upphandlingar som hanteras. De som arbetar med Bid behöver ha god kunskap om hur överlämning och leverans sker. Teamet behöver också se till att det är uppgifter är uppdaterade och iordningställda, till exempel vad gäller referensdatabaser, dokument, CV:n etcetera.
 • Tillsätt resurser för marknadsanalys. Detta är något som antingen kan ske internt, det vill säga att Bid-teamet genomför analyserna, men det finns också möjlighet att använda sig av en extern resurs i form av en konsult om det passar företaget bättre. Huvudsaken är att sådana analyser finns på plats och att de som sedan arbetar mot offentlig sektor besitter kunskapen om den marknad de riktar sig till.
 • Marknadsför mot offentlig sektor. Offentlig upphandling handlar om sälj! Gå på event, medverka vid dialogmöten, skapa kontakter och upprätthåll relationer. Om du vill expandera din försäljning till offentlig sektor behöver du bygga och vårda ditt nätverk.
 • Sammanställ referens-case från offentliga kunder. När du arbetat med en kund bör du sammanfatta detta och be kunden att ställa upp som referens. Ett sådant bör innehålla uppgifter om det aktuella uppdraget, men också en beskrivning av hur ni skapat värde för kunden ifråga. Gör detta tillgängligt på företagets hemsida och använd det i marknadsföringssyfte gentemot de köpare du vill nå.
 • Dedikera en flik på företagets hemsida till offentlig sektor. Här kan du till exempel berätta om era produkter och dela med dig av referens-case. Gör det tydligt för alla som besöker hemsidan att ni riktar (åtminstone en del av) er verksamhet mot offentlig sektor.
 • Ta reda på branschspecifika kunskaper som krävs för att växa och expandera i försäljningen mot offentlig sektor. Det kan till exempel röra den tekniska utvecklingen inom din bransch. Ett gott tips är att lära dig av andra som gjort samma resa. Hur har andra inom din bransch växlat upp sin försäljning till offentlig sektor? Vad kan du lära från deras misstag och framgångar?

 

Tendium finns för alla företagsstorlekar, alla former av försäljning till offentlig sektor och alla behov hos leverantörer på den offentliga marknaden. Vår plattform är skalbar och gjord för att du ska kunna växa, expandera och utvecklas med den.

 

Vi erbjuder produkter för alla delar av anbudsprocessen och verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet. Det gäller oavsett om du är ensam i arbetet med anbud och deltar i upphandlingar i mindre skala eller om du ingår i ett större team som samarbetar och hanterar en uppsjö av anbud varje månad. På vår hemsida kan du läsa mer om våra olika produkter, samt läsa om hur plattformen kan användas för olika företagsstorlekar och syften.

 

Offentlig sektor

 

Jag vill samarbeta med andra företag

Att sälja till offentlig sektor betyder inte alltid att man står ensam som anbudsgivare och leverantör. Det går också att samarbeta med andra företag i enlighet med olika regler och former. Det främsta syftet med möjligheten till samarbete är att öka förutsättningarna för god konkurrens. Fler företag, och i synnerhet mindre företag, får därmed möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och sälja till offentlig sektor.

 

Nedan redogör vi på Tendium för några olika sätt att samarbeta eller sälja indirekt till offentlig sektor. På Upphandlingsmyndighetens hemsida hittar du ytterligare information om olika former för samarbete och vad som gäller i sådana situationer. Du kan till exempel läsa om hur man lämnar gemensamt anbud och deltar i en upphandling som en grupp.

 

Du kan också få vägledning i reglerna gällande samarbete i offentlig upphandling och konkurrens på Konkurrensverkets hemsida. Om du väljer att samarbeta med andra i upphandlingar, var noga med att se över exakt vad som gäller för den samarbetsform du väljer, så att ditt anbud inte diskvalificeras.

 

Tendiums plattform är gjord för samarbete. Den tillhandahåller gemensamma samarbetsytor där alla involverade enkelt kan följa arbetet med anbud och upphandlingar. Kollegor och partners kan bollas in där de behövs och frågor, kommunikation, ansvarsfördelning och uppföljning kan hanteras direkt i plattformen, i direkt anslutning till aktuella anbud i företagets diverse arbetsytor.

 

Åberopa ett annat företags kapacitet

I upphandlingsdokumenten kan ibland särskilda krav på kapacitet ställas på en leverantör som en del i kvalificeringen. En leverantör kan i ett sådant fall välja att åberopa ett annat företags kapacitet för att ha möjlighet att uppfylla kraven och delta i den aktuella upphandlingen.

 

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) får en upphandlande myndighet under en direktivstyrd upphandling ställa krav på att leverantörer ska kvalificera sig. Syftet med det är att säkerställa att potentiella leverantörer har tillräckligt med erfarenhet samt ekonomisk möjlighet att utföra uppdraget i fråga. På så vis kan den upphandlande myndigheten vara säker på att ett kontrakt inte tilldelas en leverantör som inte har kapacitet att fullfölja avtalet.

 

Det finns inget krav på en upphandlande organisation att ställa kvalificeringskrav. Om de ställs finns dock regler för vad de får avse vid direktivstyrd upphandling. Kraven måste också vara kopplade till föremålet för kontraktet och vara utformade i enlighet med de principer som styr offentlig upphandling. Det gäller all typ av upphandling.

 

Kvalificeringskrav som kan ställas är:

 

 • Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 • Viss ekonomisk och finansiell ställning
 • Viss teknisk och yrkesmässig kapacitet

 

Det kan finnas olika anledningar till att en leverantör inte ensam klarar av att uppfylla ett kvalificeringskrav. Man har då rätt att åberopa andra företags kapacitet. Detta görs för att visa att man med hjälp av det andra företaget kan uppfylla kravet som ställs av upphandlaren.

 

Rätten att åberopa ett annat företags kapacitet gäller ekonomisk och finansiell ställning samt krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Företaget man åberopar kan vara helt fristående från leverantören och behöver alltså inte tillhöra samma koncern.

 

Åberopande av ett annat företags kapacitet är bra att känna till om man vill börja sälja till offentlig sektor eller delta i en upphandling. Det finns i många fall möjligheter att delta även om man inte ensam uppfyller kvalificeringskraven. Lagstiftningen är utformad för att möjliggöra för fler att delta.

 

Om du som leverantör väljer att åberopa ett annat företags kapacitet behöver du i ditt anbud bevisa att din organisation kommer att förfoga över de resurser som nämns. Det åberopade företaget kan till exempel skriftligen intyga att leverantören får lov att förfoga över företagets kapacitet rörande vissa resurser.

 

Underleverantör till offentlig sektor

Ytterligare ett sätt att engagera sig i offentlig upphandling är att anlita eller bli underleverantör. Beroende på hur kraven ställs och formuleras i upphandlingsdokumenten har en leverantör rätt att använda sig av underleverantörer. Beroende på hur upphandlingsdokumenten är utformade behöver underleverantörer som avses användas nämnas i anbudet.

 

Det finns olika kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang och olika regler gäller beroende på hur leverantören samarbetar med andra.

 

Hitta affärsmöjligheter med privata företag med Tendiums verktyg

I Tendiums upphandlingsbevakning finns verktyget Sökordsbevakning i dokument. Det är ett hjälpmedel som lönar sig även för den som aldrig kommer att sälja direkt till offentlig sektor.

 

Om man önskar engagera sig som underleverantör kan det ibland vara svårt eller alldeles för tidskrävande att identifiera affärsmöjligheter. Sökordsbevakning i dokument ingår i Tendiums upphandlingsbevakning och möjliggör för användare att söka och bevaka ord i upphandlingsdokumenten för publicerade upphandlingar.

 

Till skillnad från andra sökverktyg på marknaden hittar Sökordsbevakning i dokument omnämningar av söktermer i själva upphandlingsdokumenten, inte bara i upphandlingsannonserna. Det gör att det går snabbt och smidigt att hitta affärsmöjligheter, även när det man vill sälja inte är i huvudfokus för upphandlingen.

 

Det kan till exempel röra sig om att man har tillgång till en skylift och vill hitta upphandlingar där detta omnämns. Med sökordsbevakning i dokument får du snabbt en överblick över i vilka upphandlingar sökordet nämns, i vilken del av upphandlingsdokumenten det nämns samt kontexten kring ordet. Du kan således enkelt se i vilka upphandlingar det kan finnas ett behov av det du erbjuder och därefter kontakta det eller de företagen som vunnit kontraktet med ett förslag om att leverera som underleverantör eller direkt sälja eller hyra ut produkten.

 

Läs mer om Sökordsbevakning i dokument och hur du kan använda verktyget både som underleverantör och leverantör till offentlig sektor i vårt blogginlägg Nytt innovativt verktyg för att hitta affärsmöjligheter på den offentliga marknaden.

 

Samarbete i offentlig upphandling

 

Hur organiserar jag min verksamhet internt?

En central del i processen för att börja sälja till offentlig sektor är att organisera sig internt. Det är viktigt att alla medarbetare är med på tåget, att all information finns på plats och att fungerande rutiner etableras för att din organisation ska uppnå en sammanhållen och effektiv arbetsprocess för anbud och offentlig upphandlingar.

 

Samla information om företaget

För att underlätta arbetet när det väl är dags att lämna ett anbud är det en god idé att förbereda en företagsdokumentation. Det innebär att du sammanställer en kunskapsbank för all information som vanligtvis är nödvändig i ett anbud. Det kan röra sig om att sammanställa till exempel uppgifter om ekonomi och företagets policys.

 

En sammanställning av dokument och information gör det lättare att arbeta snabbt och effektivt med ett anbud, eftersom en stor del av det som måste redogöras för eller bifogas vid anbudsinlämningen redan finns tillgängligt.

 

Detta är särskilt viktigt om du är alldeles ny på den offentliga marknaden och inte helt bekant med anbudsarbetets olika delar. Det är lätt att saker tar längre tid än man tänkt sig. Genom att förbereda material snabbar du på anbudsskrivandet och säkerställer att ni kan lämna in anbudet i tid.

 

I vårt inlägg Komplett guide: 14 steg för att lämna anbud kan du läsa mer om exakt vilka delar en företagsdokumentation kan och bör innehålla.

 

Vilka inom företaget ska arbeta med offentlig upphandling?

För att kunna delta i offentliga upphandlingar och arbeta effektivt med anbud behöver man organisera vilka som ska arbeta med offentliga upphandlingar inom företaget. Är det en person som ska sköta om allt som rör upphandling? Ska någon sköta bevakning och någon annan skriva anbud? Ska ett helt team arbeta med upphandling och anbud, och hur ska i så fall detta team organiseras? Vem tar ansvar vid ett vunnet kontrakt? Det finns mycket som behöver redas ut för att alla ska veta vad de ska göra före, under och efter anbudsprocessen.

 

Det är också viktigt att fundera över på vilket sätt de som jobbar med offentlig upphandling är integrerad i en eventuell säljavdelning inom företaget. Ska dessa arbeta tillsammans och vara involverade i varandras arbete eller agera separat?

 

Tänk på att det är viktigt att få bra spridning på upphandlingskompetensen. Om någon blir sjuk eller går på semester behöver det finnas fungerande rutiner för att någon annan ska kunna ta över en påbörjad affär.

 

Om din organisation är precis i uppstarten av er försäljning till offentlig marknad kan ett uppstartsmöte där allt detta diskuteras och fastställs vara nödvändigt. Tänk igenom tid och resurser noggrant. Vad finns det kapacitet till att genomföra och inte?

 

Skapa fungerande rutiner

Skapa fungerande rutiner för ditt arbete med anbud och offentliga upphandlingar redan från början. Det är inte ovanligt att företag har bristande rutiner. Det leder ofta till stress på slutet innan anbud ska lämnas in, att vissa medarbetare överbelastas i arbetsbörda eller att anbudet inte blir så bra som det skulle kunna vara.

 

För att säkerställa att alla mår bra och att ditt företag producerar bra anbud bör ni tidigt sätta rutiner för olika processer och situationer. Vem ansvarar för vad och vem tar beslut? När ni bestämmer era rutiner bör dessa täcka alla delar av anbudsarbetet.

 

Skapa till exempel rutiner för:

 

 • Bevakning av upphandlingar
 • Planering av anbudsprocessen
 • Fördelning av ansvar
 • Beslutsfattande: vem bestämmer om anbud ska lämnas eller inte?
 • Samarbete och överlämning av arbete
 • Dialog, avstämningar och möten internt under anbudsprocessen
 • Dialog med upphandlande organisationer
 • Hantering av tekniska frågor i anbud
 • Utformning av priskalkyl i anbud
 • Granskning av anbud
 • Signering och inlämning av anbud
 • Dokumentation och utvärdering av anbud och anbudsprocessen
 • Konkurrent- och marknadsanalyser

 

Rutiner är viktiga oavsett storleken på ditt företag eller hur ofta ni deltar i offentliga upphandlingar. Hitta de rutiner som fungerar för er och som gör ert anbudsarbete så effektivt som möjligt. Med goda rutiner undviker ni kommunikationsproblem och avgörande misstag i anbudsarbetet. Att organisera företaget internt är nyckeln till ett lyckat arbete med anbud.

 

Samarbete i offentlig upphandling

 

Koll på regelverket

För att bli en mästare på den offentliga marknaden krävs kunskap, kunskap, kunskap. Eftersom offentlig upphandling är präglat av ett strikt regelverk är det viktigt att känna till både sina skyldigheter och rättigheter som leverantör, för att få ut det mesta av sitt anbudsarbete.

 

Reglerna som styr offentlig upphandling finns till för att bland annat motverka korruption samt säkerställa att offentlig upphandling uppfyller syftet att ta tillvara på samhällsintressen, exempelvis att:

 

 • Främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • Främja fri rörlighet inom EU
 • Undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • Underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • Se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

 

Upphandlingslagarna är en typ av förfarandelagstiftning. Det innebär att de reglerar hur inköp till offentlig sektor får gå till, men inte vad som köps in. De är till stor del lika inom hela EU. De styrs också av fem grundläggande principer:

 

 • Icke-diskriminering
 • Likabehandling
 • Proportionalitet
 • Öppenhet
 • Ömsesidigt erkännande

 

Du kan läsa mer om principerna i inlägget Vad är upphandlingsprinciper? på vår blogg!

 

Det finns fyra huvudsakliga lagar som är bra att ha koll på:

 

 

Upphandlingsmyndighetens hemsida hittar du en sammanställning av samtliga lagar som berör offentlig upphandling. Du kan också läsa mer om upphandlingslagstiftning på vår blogg!

 

Varför behöver jag känna till upphandlingsreglerna?

Att ha koll på upphandlingsreglerna är viktigt för bättre förstå upphandlingsprocessen, för att kunna arbeta effektivt med anbud och för att veta när något går rätt till och inte. Inom offentlig upphandling finns möjligheten att överpröva ett tilldelningsbeslut om man misstänker att något gått felaktigt till. För att göra det är det viktigt att veta exakt vad som gäller. Misstag inom offentlig upphandling kan nämligen bli dyrt, för både den upphandlande och levererande sidan. Läs mer om överprövning och vad som gäller här.

 

Hur får jag koll på reglerna?

Det finns hjälp att få för att reda ut kluriga upphandlingsfrågor och för att vara säker på att man förstår och gör rätt när man lämnar anbud eller överprövar. Om du är osäker på något – ta hjälp. Förutom att läsa på om upphandlingslagtexterna och studera tidigare upphandlingsdokument och anbud kan du få hjälp med specifika frågor eller generell utbildning inom upphandling från olika externa källor.

 

Ett hjälpsamt forum är Upphandlingsmyndighetens Frågeservice. Där kan du både läsa svar på frågor andra har ställt samt ställa dina egna frågor. I inläggen Våga upphandling! – Erika Hanses och UHMS tips till leverantörer samt Hjälp med upphandlingsfrågor – Allt om UHM:s Frågeservice kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar och hur Upphandlingsmyndigheten arbetar med sin Frågeservice.

 

Det finns även många anbudskonsulter och upphandlingsjurister som vägleder och utbildar. På vår blogg kan du läsa om några som är verksamma med att, precis som Tendium, höja den generella upphandlingskunskapen på marknaden och förbättra företags försäljning till offentlig sektor. Ta del av deras bästa tips!

 

Upphandlingslagstiftning

 

Bli ett upphandlingsproffs

Vässa din upphandlingskunskap! Du kommer att ha stor nytta av att kontinuerligt lära dig av andras erfarenheter inom offentlig upphandling. Det finns många sätt att lära sig mer och alltid mer att lära!

 

Delta i webbinarier

Det hålls löpande webbinarier för att utbilda och vägleda både leverantörer och upphandlare i offentlig upphandling. Dessa utgör tillfällen där du kan ta del av erfarenheter och höra tips och tankar om upphandling och anbudsgivning från personer som är kunniga inom branschen. Du kan också ställa specifika frågor om det just du funderar över.

 

Hos Tendium kan du både anmäla dig till våra kommande webbinarier, helt gratis! Du följer väl oss på LinkedIn? Där hittar du alltid senaste nytt om webbinarier och annat spännande på gång hos Tendium.

 

Ta hjälp av upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten finns till för att utgöra stöd för alla som på något vis medverkar i eller berörs av offentlig upphandling. Där kan du, som nämnts, ställa frågor till Frågeservice, men också ta del av upphandlingsnyheter, forskning och statistik.

 

Upphandlingsmyndigheten har också en Youtube-kanal. Där hittar du informativa videos om anbud och offentlig upphandling, bland annat en anbudsskola i två delar.

 

3 tips på upphandlingspoddar

Det finns flera upphandlingskunniga personer där ute som delar sina kunskaper i poddar. Nedan listar jag tre träffsäkra tips att kika närmare på om du vill lära dig mer om offentlig upphandling.

 

 • Podcasten Konkurrenten. Här diskuterar Konkurrensverket bland annat kartelljakter, konkurrenstillsyn, EU-regler och hur du kan upphandla effektivare. Perfekt för dig som vill veta mer om konkurrens och offentlig upphandling.
 • Upphandlingspodden. Almegas podd för dig som är intresserad av goda affärer, upphandling, inköp och avtal. Här kan du lyssna till samtal med branschkunniga personer i avsnitt som exempelvis “Hur kan upphandling skapa värde? För vem? Ett samtal med Magnus Josephson”.
 • Röster om upphandling. Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad “vänder insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som den offentliga upphandlingen skapar”. Podden har avhandlat ämnen som exempelvis “Uppfinningsrika upphandlare & Innovativa leverantörer” samt “Krångel, kvalitet & lägsta pris”.

 

Konkurrensverkets ordlista

I offentlig upphandling kan man stöta på många nya, okända och svåra begrepp. I Konkurrensverkets ordlista hittar du information om de flesta ord som används.

 

Anbudsarbete

 

Läs Tendiums blogg

Hos oss hittar du det mesta! På vår blogg finns intervjuer med upphandlingsprofiler, tips från experter inom branschen, samt Tendiums egna guider, produktnyheter och råd skrivna av våra kunniga medarbetare. Vi har också en kategori endast för upphandlingsgrunder, för att du ska ha tillgång till all information du behöver om upphandlingens alla delar. Vi hjälper dig med upphandling och anbud från start till slut!

 

Prenumerera på Tendiums nyhetssvep

Håll dig uppdaterad! Med vårt nyhetssvep får du koll på upphandlingsvärlden utan att själv behöva scanna alla källor som rapporterar om den offentliga marknaden. Vi bevakar och samlar de viktigaste nyheterna så att du får tillgång till en veckovis uppdatering av vad som sker inom offentlig upphandling, digitalisering och AI-frågor, i såväl Sverige som världen. Börja prenumerera här!

 

Kontakta oss på Tendium

Vi på tendium värnar om en nära kontakt med både våra kunder och marknaden. Du kan alltid höra av dig till oss! Vi vill höra om just dina behov i arbetet med anbud. Boka en demo, så diskuterar hur ditt anbudsarbete kan förbättras och hur vi tillsammans kan ta dina offentliga affärer till nya nivåer.

 

Våga upphandling!

Vi hoppas att denna guide hjälper dig att våga ta steget och börja sälja till offentlig sektor, eller att den förser dig som redan är i startgroparna med en aning mer kött på benen. Det behövs nämligen fler aktiva leverantörer på den offentliga marknaden, och det finns gott om affärsmöjligheter. Vänta inte! Kom igång med ditt anbudsarbete redan idag!

Ronny Ågren

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Datadrivet anbudsarbete

Hur stor skillnad kan det vara på bevakning och bevakning? Det här är del 1 i vår serie om hur du kan bevaka smartare med Tendiums bevakning, och hur den skiljer sig från traditionell upphandlingsbevakning. Först ut: sökningen. 

Elin Lööw

7 maj, 2024
Företaget

Tendiums Samuel Repfennig deltog i EU-konferensen Public Procurement Data Superpowers som en av talarna. Han pratade om hinder för effektiv återanvändning av upphandlingsdata och dess konsekvenser. 

Elin Lööw

2 maj, 2024
Datadrivet anbudsarbete

Att skriva ett anbud är ingen liten sak. Då är det inte förvånande att AI är en värdefull resurs i anbudsskrivandet. Men hur gör man? I den här artikeln ger vi dig ett litet smakprov på hur det kan se ut! 

Elin Lööw

23 april, 2024
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.