Företaget

Så vanligt är miljökrav i upphandlingar – ny rapport!

Rapport om miljökrav i offentlig upphandling

Idag släpper vi på Tendium en ny rapport om miljökrav i upphandlingar. Vi har tittat på ett av de absolut vanligaste, mest generella miljökraven: krav på miljöledningssystem. Rapporten bygger på data från Tendiums AI-analys av upphandlingsdokumenten och omfattar hela 2022 – det är cirka 18 000 upphandlingar och omkring 200 000 dokument. Läs vidare för att få koll på vem som ställer miljökrav, och när!

 

Krav i hälften av upphandlingarna – mer sällan hos statliga myndigheter

Krav på miljöledningssystem är vanligt – 47 procent av de offentliga upphandlingarna under 2022 innehöll kravet. Offentliga bostadsbolag och andra offentligt ägda bolag ställde oftare krav på miljöledningssystem, medan kommuner och regioner låg nära totalsnittet. Statliga myndigheter ställde minst ofta krav på miljöledningssystem, i bara 29 procent av upphandlingarna.

 

Miljökrav per organisationstyp

 

Stor variation i hur ofta krav ställs

Något som syns tydligt i rapporten är de stora variationerna i hur ofta upphandlande organisationer ställer krav på miljöledningssystem. Det finns många offentliga aktörer som aldrig ställde kravet under 2022, och nästan lika många som ställde krav i samtliga upphandlingar. Dessa aktörer var i huvudsak små organisationer med mellan en och fem upphandlingar per år. 

 

Bland de tio största upphandlarna var variation också stor – hela 70 procentenheter. Sveriges största upphandlare i antal upphandlingar per år, Trafikverket, ställde bara krav på miljöledningssystem i 9 procent av upphandlingarna. 

 

Landsbygdskommuner ställer mer sällan krav på miljöledningssystem. Pendlingskommuner och städer kräver miljöledningssystem i drygt hälften av upphandlingarna, med undantag för större städer på 45 procent. Landsbygdskommuner däremot har en betydligt lägre andel upphandlingar med krav på miljöledningssystem, 35-36 procent. 

 

Miljökrav i de största CPV-koderna

För CPV-koderna med flest upphandlingar under 2022 ligger andelen med krav på miljöledningssystem nära totalsnittet. Högst ligger avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster på 55 procent, som sannolikt är den CPV-kod av de fem med tydligast miljöpåverkan. Lägst andel har företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet med 39 procent, som istället är CPV-koden som sannolikt har lägst direkt miljöpåverkan av de fem.

Miljökrav inom största CPV-koderna

 

Fler analyser i rapporten visar samma sak – krav på miljöledningssystem ställdes oftare i upphandlingar av varor och tjänster med en direkt miljöpåverkan. Bland varor och tjänster med lägst andel krav på miljöledningssystem fanns bland annat utbildning och sjukvård. 

 

Läs vidare i rapporten Miljövänlig upphandling?

Många fler analyser finns att läsa i rapporten – däribland upphandlarna med högst och lägst andel krav på miljöledningssystem, hur det ser ut för de största upphandlarna och CPV-koderna med högst och lägst andel krav på miljöledningssystem.

 

Analyserna är gjorda utifrån Tendiums data, som bygger på AI-analys av upphandlingsdokumenten. Tidigare analyser har endast gjorts på knapphändig information i upphandlingsannonser, och rapporten är därför, liksom Tendiums data, unik i sitt slag.

 

Ladda ner rapporten Miljövänlig upphandling?

 

Nyfiken på fler analyser med Tendiums unika data? Kontakta oss!

Elin Lööw

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Datadrivet anbudsarbete

Hur stor skillnad kan det vara på bevakning och bevakning? Det här är del 1 i vår serie om hur du kan bevaka smartare med Tendiums bevakning, och hur den skiljer sig från traditionell upphandlingsbevakning. Först ut: sökningen. 

Elin Lööw

7 maj, 2024
Företaget

Tendiums Samuel Repfennig deltog i EU-konferensen Public Procurement Data Superpowers som en av talarna. Han pratade om hinder för effektiv återanvändning av upphandlingsdata och dess konsekvenser. 

Elin Lööw

2 maj, 2024
Datadrivet anbudsarbete

Att skriva ett anbud är ingen liten sak. Då är det inte förvånande att AI är en värdefull resurs i anbudsskrivandet. Men hur gör man? I den här artikeln ger vi dig ett litet smakprov på hur det kan se ut! 

Elin Lööw

23 april, 2024
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.