Utbildning

Vad är skillnaden mellan privata och offentliga affärer?

Offentliga affärer

Det finns flera anledningar att ge sig in på den offentliga marknaden. Den genererar ofta säkra affärer och långsiktiga intäkter. Den skapar också trygghet för ett företag, genom att säkerställa att det finns jobbmöjligheter även under en lågkonjunktur.

Att göra affärer på den offentliga marknaden skiljer sig dock delvis från hur man traditionellt jobbar med försäljning i privat sektor. Framförallt styrs alla inköp av upphandlingslagar. Viktigt att hålla koll på är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den har som huvuduppgift att motverka korruption. Processen ska vara transparent och förutsägbar.

 

Vad innebär LOU för mig som säljare?

Att jobba med upphandlingar styrda av LOU har fördelar och nackdelar. Innan vi går närmare in på hur lagen specifikt påverkar offentliga affärer, kan det vara bra att veta att nästan alla kan lämna anbud. En myndighet har nämligen, till skillnad från privat sektor, skyldighet att annonsera all upphandling publikt. Att hitta sätt att bevaka den offentliga marknaden och identifiera upphandlingar relevanta för just din verksamhet är alltså viktigt för att kunna arbeta effektivt med offentliga affärer.

Är du nyfiken på hur Tendium kan hjälpa dig att bevaka offentliga upphandlingar? Boka en demo med oss!

 

 

De fem grundläggande principerna

De lagar som styr offentlig upphandling utgår alla från fem grundläggande principer, vilka kan vara bra att känna till om man engagerar sig i offentlig upphandling. De fem principerna är:


1) Icke-diskriminering

Denna princip betyder att det är förbjudet att diskriminera en leverantör på grund av nationalitet, oavsett om den upphandlande myndigheten förväntar sig anbud från utländska leverantörer eller ej. Det får exempelvis inte finnas krav som bara svenska företag känner till eller kan uppfylla. Det får heller inte ske diskriminering av anbudsgivare från andra kommuner. Alla leverantörer ska behandlas likvärdigt, oavsett var de befinner sig.

 


2) Lika behandling

Inom offentlig upphandling måste alla leverantörer ges samma förutsättningar. Inget företag ska få ett övertag. Det betyder till exempel att alla leverantörer måste få tillgång till samma information samtidigt och förhålla sig till samma tidsplan och regler.

 

 

3) Proportionalitet

Proportionalitetsprincipen handlar om att de krav som en upphandlande myndigheter ställer måste stämma överens med det som ska upphandlas. Åtgärderna ska var nödvändiga.

 

 

4) Öppenhet

Denna princip kallas ibland även transparensprincipen. Den innebär att inga uppgifter får hemlighållas. Upphandlingsdokumenten ska vara offentliga och innehålla alla aktuella krav, och formuleringarna ska vara tydliga. Upphandlingarna måste annonseras offentligt och alla som deltar ska informeras om resultat. Upphandlingsprocessen blir på så vis öppen och förutsägbar.

 

 

5) Ömsesidigt erkännande

En anbudsgivares intyg och certifikat utfärdade av en medlemsstats myndigheter ska vara giltiga och kunna användas i samtliga EU- och EES-länder.


Du kan läsa mer om de fem grundläggande principerna på Konkurrensverkets hemsida. eller i vårt blogginlägg Vad är upphandlingsprinciper?

 

Mindre flexibilitet

En privat affär kan omförhandlas. Nya produkter kan läggas till och affärsupplägg kan ändras när man sett resultaten i praktiken. I offentliga affärer ser det annorlunda ut. LOU är byggd för att skapa förutsägbarhet och rättvisa villkor, vilket ger mindre svängrum. När ett anbud är lämnat finns få möjligheter att justera det i efterhand. Det är alltså väldigt viktigt att utvärdera affären ordentligt innan ni lämnar ett anbud.

 

 

Sekretess och offentlighetsprincipen

Myndigheter omfattas av något som kallas för offentlighetsprincipen. Det betyder att ett anbud som skickas in räknas som en inkommen handling och är tillgänglig för alla. Konkurrerande företag har alltså rätt att begära ut anbud och ta del av informationen. Man kan begära sekretess på anbud som innehåller information som kan anses vara affärshemligheter. Myndigheten gör då en sekretessprövning, men det finns ingen garanti för att en sådan förfrågan godkänns.

Som anbudslämnare är det klokt att använda offentlighetsprincipen till sin fördel. Ha som rutin att alltid begära ut konkurrerande anbud efter avslutad upphandling. Ni kan då se hur det vinnande anbudet såg ut och använda det som jämförelse för att utvärdera och förbättra de egna anbuden.

 

 

Överklaga beslut

Om ni upplever att ni blivit orättvist behandlade eller lägger märke till något annat lagstridigt i upphandlingen, finns möjligheten att överklaga beslut. Det kan till exempel röra sig om formaliafel eller missberäkningar. När en upphandling är avslutad skickas ett tilldelningsbeslut ut. I samband med det börjar en tiodagars frist, en så kallad avtalsspärr. Under den är det möjligt att begära en överprövning av upphandlingen. I många fall behöver detta inte leda till någon juridisk process. Om upphandlaren upplyses om fel under avtalsspärren kan till exempel tilldelningsbeslutet dras tillbaka och ersättas med ett nytt rättat.

Med bättre insikt i hur offentliga upphandlingar fungerar, och vilka rättigheter du som anbudsgivare har, kan du utnyttja de många möjligheter som finns inom offentlig marknad och skapa trygga och långsiktiga affärer för ditt företag.

Sarah Nordgren

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få smarta tips och nyheter om anbud & upphandling samt erbjudanden

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Grunder om upphandling

Upphandlingsbegrepp kan vara kluriga. Därför har Tendium tagit fram en ordlista över de vanligaste upphandlingstermerna.

Saga Stockman

on July 1, 2022
Grunder om upphandling

Att åberopa ett annat företags kapacitet i en offentlig upphandling för att uppnå kraven kan vara en smart lösning när du som anbudsgivare inte uppnår samtliga krav. Läs mer om hur det går till i detta blogginlägg!

Saga Stockman

on June 17, 2022
Utbildning

Data är en central del i offentlig upphandling. Men hur fungerar det? Var kommer datan ifrån? Samuel Repfennig redogör för datakällor i offentlig upphandling.

Samuel Repfennig

on June 16, 2022
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få smarta tips och nyheter om anbud & upphandling samt erbjudanden

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.