Transforming public procurement through AI

Team och ledning

Kommer snart!

Denna sida kommer att uppdateras med innehåll så snart covid-19-pandemin tillåter oss att arrangera en fotografering av team och ledning.

Vi använder cookies.
OK