Pressmeddelande

50% ökning av offentliga sektorns inköp under pandemin

En ny rapport med unik statistik från AI-bolaget Tendium visar att offentliga sektorns utgifter för inköp från privata bolag ökade med nästan 50 procent under pandemin, men att inköpen gjordes från färre bolag. Små bolag som levererade till offentlig sektor minskade mest i antal och var de stora förlorarna under pandemin.

Pandemin var dyr för den offentliga sektorn. Mellan 2017 och 2021 ökade de genomsnittliga utgifterna för inköp från privata bolag med nästan 50 procent. Utgiftsökningen drevs främst av regioner och statliga myndigheter, som spenderade mer på hälso- och sjukvård, byggprojekt och konsulter.

Små bolag var förlorarna

Samtidigt som de offentliga utgifterna steg så minskade antalet leverantörer till offentlig sektor. Mellan 2019 och 2021 minskade det genomsnittliga antalet leverantörer till regionerna med 9 procent och till statliga myndigheter med 23 procent.

Särskilt tydlig var nedgången för mindre bolag. Mellan 2019 och 2021 minskade antalet mikrobolag som var leverantörer till offentlig sektor med 12% och småbolag med 10%. Antalet stora och medelstora bolag som levererade till offentlig sektor minskade också, men med betydligt mindre – med 3% respektive 5%.

Stora företag stod under perioden för bara 1,8 procent av leverantörerna till offentlig sektor, men de tog emot 42 procent av utgifterna för inköp från privata bolag.

Höga trösklar för att delta i offentliga upphandlingar

Tendium, som tagit fram rapporten, är ett teknikbolag som genom en AI-driven anbudsplattform effektiviserar offentlig upphandling för företag.

Genom att granska offentliga sektorns bokförda betalningar till privata bolag, så kallad leverantörsreskontra, har Tendium följt förändringarna i hur mycket myndigheter, regioner och kommuner spenderar på inköp.

“Det är tråkigt att se att små leverantörer minskade i antal under pandemin. Vi hoppas att de kommer att göra revansch nu efter pandemin, och vi gör allt för att offentlig upphandling ska vara så enkelt och effektivt som möjligt för företag av alla storlekar”, säger Hannes Dernehl, VD och medgrundare av Tendium.

Läs hela rapporten Pandemieffekter på offentlig upphandling på Tendium.ai.

Tendium Favicon Logo
Tendium
PR & Kommunikation press@tendium.com 070-4007751

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.