Pressmeddelande

Ny AI-chatt för upphandlingsjuridik svarar på dina LOU-frågor

Offentlig upphandling är ett område med omfattande lagstiftning och många regler att hålla koll på. För att hjälpa företag som deltar i upphandlingar lanserar AI-bolaget Tendium nu en ny chattbot som svarar på upphandlingsjuridiska frågor.

AI tränad på LOU

Upphandlingschatten, som heter Louis, bygger på samma AI-teknik som ChatGPT och kan hjälpa till med att svara på frågor om reglerna kring offentlig upphandling och förklara juridiska begrepp.

 

Chattbotten är särskilt tränad på lagstiftningen kring offentliga upphandlingar. Förutom lagen om offentlig upphandling (LOU) har botten även lärt sig en rad andra lagar, förordningar, tillkännagivanden och EU-direktiv som påverkar offentliga upphandlingar.

 

Ger första juridisk vägledning

För den som vill delta i upphandlingar men inte är van att läsa lagstiftning kan chattbotten vara till stor nytta. Då kan AI:n hjälpa till att förklara grundläggande begrepp och regler.

 

”Svaren Louis ger ska inte ses som en heltäckande rättslig bedömning, utan snarare som en första juridisk fingervisning. Ibland kan svaren från Louis räcka, men allt som oftast måste man göra en mer omfattande självständig utredning, eftersom svaret på en fråga kan skilja sig åt beroende på situationen i det enskilda fallet. Louis kan dock ge smarta ledtrådar om i vilken ände man kan börja”, säger Saga Stockman, jurist på Tendium.

 

I framtida versioner kommer AI:n även att kunna hänvisa till relevanta rättsfall. För mer seniora upphandlingsjurister kommer Louis att kunna hjälpa till att ta fram underlag, ett arbete som kanske en juridisk assistent annars skulle göra.

 

Sänker trösklarna för företag att delta i upphandlingar

För många företag är det komplicerat och kostsamt att delta i upphandlingar. Särskilt små bolag har svårt att investera de resurser som krävs för att lära sig alla regler och lämna in vinnande anbud.

 

”För att stärka konkurrensen i upphandlingar och få bästa möjliga offentliga service vill vi att det vara enkelt och effektivt för företag att delta i upphandlingar. Det åstadkommer vi med AI”, säger Hannes Dernehl, VD och medgrundare av Tendium.

 

Hur bra är Louis på upphandling då? Rätt bra, om den får säga själv. På frågan “kan du allt om LOU?” svarade botten så här:

 

“Ja, jag har god kunskap om LOU (Lag om offentlig upphandling) och kan svara på frågor om dess olika kapitel och paragrafer.”

 

Testa AI-chatten Louis.

Tendium Favicon Logo
Tendium
PR & Kommunikation press@tendium.com 070-4007751

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.