Pressmeddelande

Offentliga sektorns utgifter för tekniska konsulter ökar

Den offantliga marknaden för tekniska konsulter

De offentliga organisationerna har ökat sina utgifter för tekniska konsulter med 28 procent på fyra år. Det visar en ny rapport från AI-bolaget Tendium.

 

Jämfört med 2019 spenderade statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga organisationer 28 procent mer på tekniska konsulttjänster under 2022. Den största delen av inköpen gjordes från stora tekniska konsultbolag. Det visar Tendiums nya rapport Den offantliga marknaden för tekniska konsulter.

 

Under 2022 var utgifterna för tekniska konsulttjänster över 22,5 miljarder. Högst utgifter för tekniska konsulttjänster under 2022 hade Trafikverket, som under året betalade 7,94 miljarder kronor till leverantörer av tekniska konsulttjänster. Därmed stod Trafikverket ensamma för 35 procent av den offentliga tekniska konsultmarknaden. Bland topp tio fanns även stora regioner, kommuner och offentligt ägda bolag.

Största köparna av tekniska konsulttjänster

Stark dominans av stora konsultbolag

De offentliga organisationerna köper främst in från stora tekniska konsultbolag. Åren 2019 till 2022 gjordes mellan 54 och 58 procent av utbetalningarna för tekniska konsulttjänster till sammanlagt tio företag. 

 

99 procent av de tekniska konsultbolagen som sålde till offentlig sektor var små och medelstora företag, enligt EU:s definition av företagsstorlek. En procent, drygt 30 stycken, av leverantörerna var storföretag. De stora bolagen stod för 59 procent av de offentliga utbetalningarna till tekniska konsultbolag.

Utbetalningar små och stora företag - tekniska konsulter

 

Regionerna spenderar mest i genomsnitt

Bland de offentliga organisationerna var det de statliga myndigheterna som tillsammans stod för den största andelen av de offentliga tekniska konsultutgifterna.

Utbetalningar kommun, stat och region - tekniska konsulter

Däremot ser förhållandena annorlunda ut för genomsnittlig spendering per organisation. Regionerna la i genomsnitt 86 miljoner kronor per organisation under 2022, medan en genomsnittlig statlig myndighet spenderade 63 miljoner kronor.

 

Om rapporten

Rapporten Den offantliga marknaden för tekniska konsulter bygger på data om offentliga sektorns utbetalningar till tekniska konsultbolag – företag med SNI-koder relaterat till teknisk konsultverksamhet. Utbetalningarna gällde både upphandlingspliktiga inköp och köp genom ramavtal och direktupphandlingar. Rapporten omfattar de allra flesta statliga myndigheter, regioner och kommuner samt många offentligt ägda bolag och andra typer av offentliga organisationer. Vissa organisationer saknas i underlaget då de valt att inte lämna ut uppgifterna. 

 

Bakom rapporten står Tendium, ett mjukvaruföretag som med hjälp av AI förenklar och effektiviserar offentlig upphandling för leverantörer. Tendium hanterar stora mängder data om offentliga sektorns inköp och utgifter.

 

Om tekniska konsulter

Den offentliga sektorn köper in tekniska konsulttjänster i verksamheter och projekt där det behövs särskild kompetens. Vanliga områden är projektering, konstruktion, byggledning, trafikutredningar, geoteknik, landskapsarkitektur och lednings- och samordningstjänster. IT-konsulter är ett eget verksamhetsområde som inte räknas till tekniska konsulter.

 

 

Länkar


 

Läs hela rapporten

 

Bilder


 

Klicka på bilderna om du vill ladda ner dem.

Största köparna av tekniska konsulttjänster

Utbetalningar små och stora företag - tekniska konsulter

Utbetalningar kommun, stat och region - tekniska konsulter

Tendium Favicon Logo
Tendium
PR & Kommunikation press@tendium.com 070-4007751

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.