Pressmeddelande

Miljökrav i mindre än hälften av offentliga upphandlingar

Knappt hälften av offentliga upphandlingar kräver att leverantören har ett miljöledningssystem. Det visar en ny rapport från AI-bolaget Tendium.

 

47 procent av de offentliga upphandlingarna hade under 2022 krav på miljöledningssystem. Bostadsbolag och offentligt ägda bolag ställde oftare krav på miljöledningssystem, medan kommuner och regioner låg nära totalsnittet. Statliga myndigheter ställde minst ofta krav på miljöledningssystem, i bara 29 procent av upphandlingarna.

Offentliga upphandlingar med miljökrav

 

Uppgifterna kommer från den nya rapporten Miljövänlig upphandling? från Tendium, ett företag som använder AI för att effektivisera offentlig upphandling. Rapporten bygger på data från hundratusentals upphandlingsdokument, som Tendium tillgängliggjort med AI.

 

Stor variation i hur ofta krav ställs

Av rapporten framgår även att det är stora variationer i hur ofta upphandlande organisationer ställer krav på miljöledningssystem.Det finns många offentliga aktörer som aldrig ställde kravet under 2022, och nästan lika många som ställde krav i samtliga upphandlingar. Dessa aktörer var i huvudsak små organisationer med mellan en och fem upphandlingar per år.

 

Bland de tio största upphandlarna var variation också stor – hela 70 procentenheter. Sveriges största upphandlare i antal upphandlingar per år, Trafikverket, ställde bara krav på miljöledningssystem i 9 procent av upphandlingarna.

 

Landsbygdskommuner ställer mer sällan krav på miljöledningssystem. Pendlingskommuner och städer kräver miljöledningssstem i drygt hälften av upphandlingarna, med undantag för större städer på 45 procent. Landsbygdskommuner däremot har en betydligt lägre andel upphandlingar med krav på miljöledningssystem, 35-36 procent.

Offentliga upphandling med miljökrav

 

Krav på miljöledningssystem ställdes oftare i upphandlingar av varor och tjänster med en direkt miljöpåverkan. Bland varor och tjänster med lägst andel krav på miljöledningssystem fanns bland annat utbildning och sjukvård.

 

Översyn av nationella upphandlingsstrategin på gång

Regeringen arbetar för närvarande med en översyn av den nationella upphandlingsstrategin och förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Översynen görs mot bakgrund av en rapport från Riksrevisionen, där miljöhänsynen vid statliga upphandlingar kritiserades.

 

“Offentlig upphandling har länge lidit av brist på insyn och högkvalitativ data. Med den här rapporten hoppas vi ge lagstiftare, offentliga aktörer, opinionsbildare och leverantörer till offentlig sektor en tydlig bild av nuläget”, säger Hannes Dernehl, VD på Tendium.

 

Om


 

Tendium AB

Tendium AB
Box 4122
102 63 Stockholm
 

Tendium transformerar offentlig upphandling genom AI-baserade digitala tjänster. Med automatisering, data-drivna insikter och smarta arbetsflöden förenklar och förbättrar de offentlig upphandling för anbudsgivare. Tendium grundades 2018 av Hannes Dernehl och Oskar Lundgren. Läs mer på https://tendium.ai.

Tendium Favicon Logo
Tendium
PR & Kommunikation press@tendium.com 070-4007751

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.