Företaget

Tendium på plats i Bryssel

Tendium på EU-konferensen Public Procurement Data Superpowers

Den 29-30 maj hölls EU-konferensen Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence. Eventet arrangerades av Publications Office of the European Union som driver EU:s officiella upphandlingsplattform TED, där alla upphandlingar över tröskelvärdet inom EU registreras.

 

Tendiums Data Lead och Product owner Samuel Repfennig var på plats. Under konferensens första dag var han en av talarna och pratade om hinder för effektiv återanvändning av upphandlingsdata.

 

Vikten av tillgänglig data utan intressekonflikter

Offentliga upphandlingar är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. För att privatpersoner, forskare, journalister och företag ska kunna ta del av upphandlingar och datan associerad med offentliga inköp krävs att den faktiskt är tillgänglig på ett användbart sätt.

 

Samuel pratade om varför det är så viktigt att garantera god datatillgänglighet och de största hindren mot transparens i offentliga upphandlingar.

 

”The availability of high-quality data holds enormous potential to enhance transparency, fairness, and efficiency in public procurement. To ensure this availability, we have to eliminate conflicts of interests that incentivises locking data in siloes rather than making it easily available.” – Samuel Repfennig

 

Ett centralt problem i vissa europeiska länder, Sverige inkluderat, är att det finns en intressekonflikt som hindrar tillgängliggörandet av upphandlingsdata. Företag som äger upphandlingsdatabaser tjänar på att göra datan om upphandlingar svårtillgänglig för andra.

 

Denna intressekonflikt leder till högre trösklar för innovativ bearbetning och presentation av upphandlingsdata, för såväl företag som forskare, journalister och privatpersoner.

 

God tillgång till upphandlingsdata är en förutsättning för att sänka trösklarna för företag att göra affärer med offentliga sektorn. När det blir enklare för företag att delta i upphandlingar stärks både företagens lönsamhet och konkurrensen på den offentliga marknaden.

 

Transparens i offentliga upphandlingar är en fråga som drivit Tendium sedan starten. Vi fortsätter att arbeta för en framtid med öppenhet och sund konkurrens på offentliga marknaden inom hela EU.

 

Samuel Repfennig pratar på EU-konferens om datakvalitet

Om konferensen

Konferensen Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence samlade 29-30 april 2024 stakeholders från hela EU. Representanter från nationella myndigheter, EU-institutioner, NGOer och specialister inom upphandling samlas för att diskutera framtiden för upphandlingsdata.

 

Eventet arrangerades av Publications Office of the European Union som driver EU:s officiella upphandlingsplattform TED, där alla upphandlingar över tröskelvärdet inom EU registreras. Sedan oktober 2023 är EU:s standardformulär för upphandling, eForms, obligatoriskt att använda för medlemsstaterna vid all annonsering av offentliga upphandlingar över tröskelvärdena.

Elin Lööw

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Datadrivet anbudsarbete

Hur stor skillnad kan det vara på bevakning och bevakning? Det här är del 1 i vår serie om hur du kan bevaka smartare med Tendiums bevakning, och hur den skiljer sig från traditionell upphandlingsbevakning. Först ut: sökningen. 

Elin Lööw

7 maj, 2024
Datadrivet anbudsarbete

Att skriva ett anbud är ingen liten sak. Då är det inte förvånande att AI är en värdefull resurs i anbudsskrivandet. Men hur gör man? I den här artikeln ger vi dig ett litet smakprov på hur det kan se ut! 

Elin Lööw

23 april, 2024
Datadrivet anbudsarbete

Tid är en helt central faktor i anbudsprocessen. I den här artikeln går vi igenom hur anbudsteam kan hantera tidsbristen och motverka stress, ineffektiva processer och frigöra tid för att stärka sina anbud. 

Elin Lööw

3 april, 2024
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.