Företaget

Hur Tendium använder NLP-tekniken bakom OpenAI och ChatGPT för att utveckla välfärden och förbättra samhället

NLP-tekniken bakom OpenAI och ChatGPT

Del 1 i vår serie AI i samhällets tjänst

De senaste månaderna har OpenAI och deras chattbot ChatGPT uppmärksammats och diskuterats flitigt. Kommer artificiell intelligens att kunna ersätta skribenter, författare och programmerare? Är det nya Google? Kan vi lita på att en människa skriver till oss i framtiden? Det frågar sig både journalister och alla som testat tjänsten den senaste tiden. 

Men den fråga som hittills lyser med sin frånvaro i debatten är den vi på Tendium drivits av i fyra år: kan artificiell intelligens förbättra vår samhällsservice? Det är en viktig fråga, och vårt svar är javisst kan den det. 

 

Språkteknologi (NLP) i samhällets tjänst 

För fyra år sedan grundades Tendium med målet att använda AI för att transformera offentlig upphandling. Vi började utveckla vår egen AI-lösning inom det som kallas språkteknologi, eller Natural Language Processing (NLP), samma gren av AI som GPT-3 och ChatGPT bygger på. Den allmänna diskussionen var fortfarande fast i den skräckblandade förtjusningen kring idén om artificiell intelligens, men vi var framtiden på spåren. 

Vi såg potentialen och samhällsnyttan i tekniken. Så vi började träna vår AI-plattform i att läsa och förstå något så komplicerat och byråkratiskt som offentlig upphandling. Över en miljon upphandlingsdokument har vår AI-lösning läst och sorterat de senaste fyra åren. Varför har vi gett den detta (torra) jobb? Jo, för att offentlig upphandling är en gigantisk marknad som styr kvalitén på den offentliga servicen och användningen av våra skattemedel. Det är ett område med komplicerade processer, höga trösklar, dålig insyn och svåråtkomlig data, vilket försämrar konkurrensen och i förlängningen kvalitén på den offentliga servicen. Det är detta som vår AI-lösning ska råda bot på.

 

Artificiell intelligens som förbättrar offentlig upphandling

Nu börjar framtiden komma ikapp det vi såg för fyra år sedan. ChatGPT och liknande verktyg testas och diskuteras, och den enorma effekt tekniken kan ha på mänskligheten börjar skymta i den allmänna debatten. Det skrivs barnböcker och teaterpjäser med AI, det kodas och julrimmas. 

Tendiums AI-plattform kan nu läsa, förstå och sortera informationen i hundratusentals och åter hundratusentals dokument om nya upphandlingar. Den kan plocka ut relevant information och presentera den på ett sätt som är lätt att söka i och ta till sig.

Tekniken är här. Vår plattform gör det enklare och snabbare för företag att arbeta med upphandlingar. Och det är viktigt, för det är tidskrävande att delta i offentliga upphandlingar. Många mindre bolag har inte den tiden eller resurserna, vilket gör att offentliga aktörer får in färre anbud. Med all data vi samlar in och strukturerar kan vi öka transparensen inom offentlig upphandling, och vår data visar att stora bolag idag tar hem den allra största andelen av de offentliga utgifterna till företag. 

När fler kan delta i offentliga upphandlingar bygger vi en mer välfungerande upphandlingsmarknad med sundare konkurrens och lägre trösklar. Det i sin tur leder till bättre anbud med bättre samhällsservice och effektiv användning av skattemedel som följd. Mänskligheten har stora utmaningar framför sig och vi i Sverige behöver använda våra offentliga medel klokt. För att uppnå FN:s hållbarhetsmål krävs innovativa tekniska lösningar och en offentlig sektor som utvecklar infrastrukturen och välfärden tillsammans med de bästa leverantörerna på marknaden. 

 

Framtidens samhälle byggs med hjälp av smart teknik

Artificiell intelligens har länge setts som ett avlägset framtidsfenomen. Nu ser vi de första praktiska användningsområdena för privatpersoner, företag och hela samhället. Men utvecklingen har bara börjat, och vi har ännu bara snuddat vid potentialen för vad samhällsnyttig AI kan göra. 

Inom de närmsta åren kommer vår AI-plattform att fungera som ett verktyg för att skriva anbud. Likt ChatGPT ska den kunna hjälpa företag att formulera sig väl när de vill delta i en upphandling. Det vet vi kan vara till stor hjälp för småföretagare som kanske inte är så bra på att kommunicera vad de gör bra, men däremot är jättebra på det de gör. Självklart ska de bästa företagen ha de bästa chanserna att vinna en upphandling, oavsett om personalen har svenska som andraspråk eller helt enkelt inte har ett helt team av rutinerade anbudsskribenter att kalla in. 

Med ny teknik finns möjligheter som aldrig existerat tidigare. Det skrämmer vissa, och det finns utmaningar för samhället att hantera. Men ny smart teknik ska hjälpa mänskligheten, och vi på Tendium ser att AI har en självklar roll i att bygga ett starkt, hållbart och välfungerande framtida samhälle. 

Detta är del 1 av vår serie AI i samhällets tjänst. I kommande delar fortsätter vi att utforska AI:s roll i samhället. Vill du få våra artiklar i din mejlbox? Anmäl dig till vårt nyhetssvep!

Elin Lööw

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Produkt

Glada nyheter! Nu blir anbudsarbetet ännu smartare, effektivare och smidigare. Vi jobbar ständigt med att göra Tendiumplattformen ännu bättre, och i våra Product Roundups berättar vi om nya smarta funktioner i plattformen.

Rebecca Forster

on March 24, 2023
Företaget

Vi har haft det nöjet att prata med Jessica Molén och Magnus Colling i Upphandlingspodden. Lyssna för ett samtal om de stora problemen på upphandlingsmarknaden, och de smarta lösningarna för anbudsgivare!

Elin Lööw

on March 24, 2023
Produkt

Glada nyheter! Nu blir anbudsarbetet ännu smartare, effektivare och smidigare. Under januari och februari har vi lanserat och uppdaterat flera nya efterfrågade funktioner i Tendiumplattformen. Läs vår product roundup för att se vad som är nytt! 

Rebecca Forster

on March 2, 2023
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.