Grunder om upphandling

Vad är offentlig sektor?

Offentlig sektor

Vad är offentlig sektor, vad gör offentlig sektor och vilka ingår i begreppet? Detta blogginlägg svarar på dessa frågor och många fler, samt reder ut vilka uppgifter staten, kommuner, regioner med flera ansvarar för som en del av den offentliga sektorn.

 

Vad är offentlig sektor?

Svensk offentlig sektor är omfattande och syftar till att erbjuda Sveriges invånare en trygg, effektiv och välfungerande välfärd. Offentlig sektor erbjuder en mängd tjänster, bland annat inom hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsende och äldreomsorg. De verksamheter inom stat, kommuner och regioner som till största del finansieras med hjälp av offentliga medel (skattepengar) samt kontrolleras av det offentliga ingår i offentlig sektor. 

 

Offentlig sektorVilka regler följer offentlig sektor?

Offentlig upphandling omsätter årligen drygt 800 miljarder kronor. Offentlig sektor köper alltså in varor och tjänster för en enorm summa pengar varje år. Med tanke på den omfattande marknaden och att offentlig upphandling finansieras av skattepengar, är det inte konstigt att offentlig sektor är skyldig att följa detaljerade regler vid inköpsprocessen. Reglerna för offentlig upphandling finns bland annat i lagen om offentlig upphandling, men det finns fler lagar än så, och beroende på vad den offentliga sektorn köper in kommer olika lagar att bli aktuella.

 

Vad är skillnaden mellan privat och offentlig sektor?

Det finns vissa skillnader mellan privat och offentlig sektor. Bolag inom offentlig sektor ägs helt eller delvis av staten, regioner eller kommuner. Bolag inom privat sektor ägs istället av privata ägare. Beroende på om företaget ägs av offentlig sektor eller av en privat aktör kan företagen drivas med olika syften. Inom privat sektor har företag som huvudsyfte att gå med vinst. Företag som ägs av staten kan också drivas i vinstsyfte för att generera medel till statsbudgeten, men kan även drivas som ett monopol utan kommersiellt syfte. Företag som ägs av regioner och kommuner syftar istället till att erbjuda samhällsviktiga tjänster till invånarna. En central skillnad mellan privat och offentlig sektor gör sig tydlig vid offentlig upphandling, eftersom offentlig sektor måste följa strikta regler vid inköp, vilket privat sektor inte är skyldiga att göra.

 

Varför är det viktigt att känna till offentlig sektor?

Sverige har en stor offentlig sektor i jämförelse med resten av världen och ungefär 30 procent av Sveriges invånare var under år 2020 anställda inom offentlig sektor. Eftersom offentlig sektor finansieras av skattebetalare är det viktigt att känna till hur pengarna hanteras och vad de används till. Verksamheter inom offentlig sektor är dessutom betydelsefulla eftersom det vanligtvis handlar om samhällsviktiga funktioner, såsom sjukvård, utbildning och äldreomsorg. Att dessa verksamheter fungerar, tillgodoser samhällets behov och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt gynnar hela samhället.

Dessutom utgör offentlig upphandling ett område med hög risk för korruption. År 2021 var det samlade värdet på mutbelopp nästan 120 miljoner kronor. Samtidigt är mutbrott ett av de mest svårupptäckta brotten och mörkertalet antas vara stort. Att offentlig sektor följer regelverket utan att missköta skattepengar är av stor vikt för att vår välfärd ska fungera och för garantera att våra skattemedel inte slösas i onödan. Tilliten till offentlig sektor och offentlig upphandling är också helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft. 

 

Kommuner är en del av offentlig sektor

Det finns 290 kommuner i Sverige och varje kommun är styrd av en egen politisk organisation. Kommuner är en del av offentlig sektor och kommunernas uppdrag är framför allt att företräda invånarnas intressen. Kommunerna har därför ett omfattande ansvar för den samhällsservice som finns i kommunen. Det finns vissa verksamheter som kommuner måste ha enligt lag, vilka bland annat är socialtjänst, hälso- och miljöskydd, avfallshantering och bibliotek. Utöver detta kan kommunen på frivillig väg erbjuda andra verksamheter, såsom fritidsverksamhet och idrottsanläggningar. De verksamheter som utövas inom ramen för varje kommun finansieras av kommunalskatt. Skattesatsen varierar beroende på var i landet man bor, men för år 2022 var genomsnittet för kommunalskatt 32,24 procent.

 

Regioner är en del av offentlig sektor

Regioner är en ytterligare del av offentlig sektor. Regioner arbetar och samarbetar med kommunerna inom regionen. Regioner ansvarar särskilt för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, tillväxtarbete och infrastruktur. Det tidigare namnet för regioner var landsting, vilket ändrades år 2019. Det finns sammanlagt 21 regioner i Sverige. Det som är särskilt kostsamt har regionen fått i uppdrag att sköta, eftersom det ställer krav på större samarbetsformer. Utöver de områden som ovan nämnts är regioner ansvariga för att utveckla arbetsmarknad, näringsliv, utbildning med mera.

 

Myndigheter är en del av offentlig sektor

Som myndigheter räknas domstolar, regering och förvaltningsmyndigheter. Totalt 343 myndigheter lyder under regeringen i Sverige, som är den högst verkställande myndigheten, med statsministern som myndighetschef. Regeringens uppdrag går bland annat ut på att genomföra de lagar som accepterats av riksdagen, utforma den årliga budgeten för staten och skriva lagförslag (propositioner). Riksdagen är inte en myndighet, utan en beslutande förvaltning.

Förvaltningsmyndigheterna i Sverige finns på tre nivåer – statlig, regional och kommunal nivå. Flera av dessa myndigheter ansvarar under regeringen och hjälper till att genomföra det arbete som regeringen beslutat om. En domstol är en speciell myndighet som självständigt utför rättskipning och bedömer olika slags tvister. Eftersom domstolar är självständiga innebär det att ingen annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Länsstyrelser är statliga myndigheter. I Sverige finns 21 län och i respektive län finns en länsstyrelse. En länsstyrelse representerar regeringen i ett län och utgör länken mellan staten och länet. Länsstyrelsen genomför det som beslutas om i riksdagen inom det aktuella länet. Förutom att vara regeringens representant är det också länsstyrelsens uppdrag att hantera frågor inom områden såsom miljö, natur, djurskydd, jämställdhet och bostäder.

 

Kommunala, regionala och statliga bolag ingår i offentlig sektor

Staten, regionerna och kommunerna kan bilda bolag ifall de anser att det är till fördel för svenska folket och den egna kommunen. Ett offentligt företag ägs till minst 50 procent av en offentlig organisation och kan exempelvis ägas gemensamt av flera kommuner. Bolagen får själva bestämma i frågor, men eftersom offentlig sektor är ägare har de rätt att på olika sätt kontrollera bolagen. Det kan exempelvis ske genom att tillsätta personer i styrelsen som arbetar efter vissa mål. De större kommunerna äger ofta fler än tio bolag och de mindre samt mellanstora kommunerna äger vanligtvis mellan ett till fem bolag. Offentligt ägda företag styrs i stor utsträckning som ett privat företag, men kommunen kan påverka företagets riktning. Offentliga bolag kan sträcka sig till olika områden och det kan exempelvis röra sig om bostadsföretag och försäkringsbolag.

 

Nyfiken på att göra affärer med offentlig sektor?

Offentlig upphandling är ett område som omsätter över 800 miljarder kronor om året. Det är en enorm marknad med stora affärsmöjligheter. Tendium strävar efter att alla företag – stora som små – ska vilja göra offentliga affärer och vår målsättning är att underlätta anbudsprocessen, från inledande bevakning till lämnande av anbud. Som en del av vår målsättning har vi tagit fram en guide som vägleder dig i offentlig upphandling och regelverket. Om du inte vet i vilken ände du ska börja kan du även ta del av Tendiums kompletta guide som redogör för allt du behöver veta för att starta upp och få ordning på din försäljning till offentlig sektor.

 

Vad heter offentlig sektor på engelska?

Det engelska ordet som brukar användas för offentlig sektor är public sector. Offentlig upphandling på engelska är public procurement.

 

5 viktiga punkter om offentlig sektor

  1. Sveriges offentliga sektor finansieras av skattemedel och syftar till att erbjuda välfärdstjänster.
  2. Offentlig sektor erbjuder flera tjänster, exempelvis inom hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsende och äldreomsorg.
  3. De verksamheter inom stat, kommuniver och regioner som till största del finanserias med hjälp av offentliga medel och kontrolleras av det offentliga ingår i offentlig sektor.
  4. Skillnaden mellan privat och offentlig sektor är att privata företag ägs av privata ägare och offentliga företag ägs helt eller delvis av staten, kommunen eller regioner. Offentligt ägda företag är skyldiga att följa fler regler än privata företag.
  5. I offentlig sektor ingår staten, kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag. Aktörerna har olika uppgifter och uppdrag.
Saga Stockman

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Produkt

Glada nyheter! Nu blir anbudsarbetet ännu smartare, effektivare och smidigare. Vi jobbar ständigt med att göra Tendiumplattformen ännu bättre, och i våra Product Roundups berättar vi om nya smarta funktioner i plattformen.

Rebecca Forster

on March 24, 2023
Företaget

Vi har haft det nöjet att prata med Jessica Molén och Magnus Colling i Upphandlingspodden. Lyssna för ett samtal om de stora problemen på upphandlingsmarknaden, och de smarta lösningarna för anbudsgivare!

Elin Lööw

on March 24, 2023
Produkt

Glada nyheter! Nu blir anbudsarbetet ännu smartare, effektivare och smidigare. Under januari och februari har vi lanserat och uppdaterat flera nya efterfrågade funktioner i Tendiumplattformen. Läs vår product roundup för att se vad som är nytt! 

Rebecca Forster

on March 2, 2023
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetssvep

Letar du efter det senaste scoopet inom offentlig upphandling, AI och digitalisering? Tendiums nyhetssvep håller dig ajour med marknadens snabba svängningar.

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.